Privacy statement

De informatie op deze website is door Mus Verpakkingen BV met zorg samengesteld, echter voor juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Mus Verpakkingen verstrekt via deze website louter informatie en diensten die door onze onderneming worden aangeboden.

Wijzigingen

Wijzigingen aan de inhoud van de website kunnen zonder voorafgaande mededelingen worden aangebracht. Mus verpakkingen BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Mus Verpakkingen BV aanvaardt

Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten, databaserechten, aanverwante rechten, handelsmerken, statutaire en commerciële namen, modellen en ontwerpen, patenten, rechten op knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten (geregistreerd of niet geregistreerd), evenals verzoeken om de bovenstaande rechten op te mogen slaan ("IP-rechten") voor de inhoud van deze website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, zijn en blijven eigendom van Mus Verpakkingen of, waar van toepassing, zijn contentleveranciers.

Licentie - Virussen - Toegang tot andere websites
Alle computersoftware die gedownload kan worden of die op andere wijze beschikbaar is op deze website is na goedkeuring onderworpen aan de voorwaarden van de van toepassing zijnde licentieovereenkomst. Hoewel alle moeite gedaan is om te verzekeren dat eventuele software die van deze website gedownload mag worden compatibel is met zoveel mogelijk soorten computers, moeten gebruikers er zelf zorg voor dragen om een back-up te maken van alle belangrijke software voorafgaand aan het downloaden van software van deze site.

Hoewel het beleid is van Mus Verpakkingen BV om documenten en bestanden op virussen te controleren voordat ze op deze website gezet worden, kunnen we bovendien niet garanderen dat documenten of bestanden die gedownload zijn van deze site, vrij zullen zijn van virussen en accepteren we geen enkele aansprakelijkheid voor schade of nadeel veroorzaakt door een virus. Daarom raden we u voor uw eigen beveiliging aan dat u geschikte software gebruikt om virussen te detecteren bij het gebruik van deze website.

Bovendien keuren we geen andere websites goed, waartoe u toegang toe heeft door onze website of accepteren we aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies die u kunt leiden in dit opzicht.

Aansprakelijkheid
In geen geval zal Mus Verpakkingen BV  aansprakelijk gehouden worden met betrekking tot de inhoud van de huidige website, inclusief, zonder beperking, de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de elementen en/of diensten die bekendgemaakt worden, de correctheid of nauwkeurigheid van de advertenties en de mogelijk te verkopen of leveren. Mus Verpakkingen accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies als gevolg van het openen of vertrouwen op informatie in deze site.

Overige
Op elk geschil met betrekking tot deze website is het Nederlands recht van toepassing en valt in de exclusieve jurisdictie van het bevoegde gerecht in Nederland.